Formacja i rekolekcje
Rekolekcje powołaniowe
Rekolekcje ze szkoleniem ewangelizacyjnym
Duszpasterstwo ministrantów
Duszpasterstwo lektorów Pisma Świętego
Duszpasterstwo animatorów
Duszpasterstwo służby liturgicznej żeńskiej


Dekanalni Duszpasterze Młodzieży
Duszpasterstwo osób uzależnionych
Duszpasterstwo harcerzy
Kontakt z Referatem Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej

LicznikDuszpasterstwo dziewczęcej służby liturgicznej

Podjęto projekt opracowania zeszytu formacyjnego dla żeńskiej służby liturgicznej. Publikacja ma przedstawić stopnie bielanek według pełnionych posług, strój oraz formacje.


Propozycja pracy formacyjnej z dziewczętami w dziewczęcej służbie liturgicznej:

klasa - po 2
czas - do 8 XII
stopień - Kandydatka
strój - bez stroju liturgicznego
zadanie - sypanie kwiatów

klasa - 3
czas - od 8 XII do 8 XII
stopień - Dziecko Maryi
strój - alba (bądź sukienka komunijna), biała wstążka do medalionu i białe cingulum
zadanie - trzymanie wstążeczek od chorągwi, udział w zorganizowanych adoracjach, roratach

klasa - 4
czas - od 8 XII do 8 XII
stopień - Bielanka
strój - alba, niebieska wstążka do medalionu i białe cingulum
zadanie - czytanie modlitwy powszechnej, noszenie poduszek, śpiew w scholi, śpiew psalmu

klasa - 5
czas - od 8 XII do 8 XII
stopień - Choralistka
strój - alba, zielona wstążka do medaliony i białe cingulum
zadanie - czytanie lekcji w tygodniu, noszenie darów

klasa - 6
czas - od 8 XII do 8 XII
stopień - Samarytanka
strój - alba, srebrna wstążka do medalionu i białe cingulum
zadanie - czytanie lekcji w niedzielę i uroczystości, pilnowanie porządku w czasie procesji

klasa - 1 gimnazjum
czas - od 8 XII do 8 XII
stopień - Nazaretanka
strój - alba, złota wstążka do medalionu i białe cingulum
zadanie - układanie modlitwy powszechnej, noszenie chorągwi

klasa - 2 gimnazjum i starsze
czas - od 8 XII
stopień - Precentorka
strój - alba, czerwona wstążka do medalionu, białe cingulum
zadanie - odpowiada za dziewczęcą służbę liturgiczną podczas konkretnych nabożeństw i uroczystości.

Posługi precentorek:
- animatorka – prowadzi grupę;
- przewodniczka – prowadzi i kieruje działaniami dziewczęcej służby liturgicznej w parafii (w stroju cingulum czerwone)

Zawsze dziewczynka może wykonywać posługi niższych stopni.

TEMATYKA SPOTKAŃ:

Kandydatki:
1)Moja parafia, patron parafii, wspólnota Dziewczęcej Służby Maryjnej.
2)Służba – w jaki sposób możemy służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
3)Kim w Kościele jest Najświętsza Maryja – naśladowanie Jej w posłudze i oddaniu Jezusowi.
4)Posługi i funkcje w parafii (ksiądz, kościelny, organista, bielanka, ministrant).
5)Modlitwa – jak pięknie modlić się (różaniec, litania do Matki Bożej Loretańskiej, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa).
6)Piękno liturgii – pokazanie kościoła parafialnego, omówienie szczególnych miejsc (ołtarz, ambona, tabernakulum, konfesjonał).
7)Piękno liturgii – pokazanie sprzętów kościelnych (alby bielanek, ornaty, feretrony, poduszki, chorągwie, sztandary, ampułki, puszki i inne przedmioty używane w procesji z darami).
8)Cudowny Medalik Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – teologia i znaczenie moralne noszenia medalika.
9)Przygotowanie uroczystości przyjęcia do Dziewczęcej Służby Maryjnej.

Dziecko Maryi:
10)Maryja zaprasza do dziewczęcej służby (temat w nawiązaniu do objawień w Fatimie).
11)Maryja uczy chętnego posłuszeństwa.
12)Maryja uczy żyć w zgodzie z innymi.
13)Maryja uczy prawdziwej radości.
14)Maryja uczy wybierać to, co trudne.
15)Maryja prowadzi do Jezusa.
16)Dlaczego I Piątki Miesiąca?
17)Chcemy być dziećmi Maryi (duma z naszej wiary i odwaga głoszenia Chrystusa w środowisku szkolnym).

Bielanka:
1)Nasz kościół – dom Boży.
2)Narodziny Jezusa w moim domu.
3)Obrzędy liturgiczne Bożego Narodzenia.
4)Znak darów trzech mędrców.
5)Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie – wola Boża w życiu.
6)Cudowny medalik Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.
7)Czy naprawdę kochasz Jezusa?
8)O białej szacie…
9)Znak krzyża świętego.
10)Postawa stojąca w liturgii, procesja.

Choralistka:
1)Chcę być posłuszna.
2)Idziemy do Ciebie Matko.
3)Rozradował się duch mój w Bogu.
4)W szkole Serca Pana Jezusa.
5)Przemiana serca.
6)Mój brat (bliźni).
7)Znak pokoju (pojednanie).
8)Klęczę i adoruję (postawy liturgiczne).
9)Nasi dobrzy przyjaciele (szacunek do dzieła stworzenia).

Tematy wspólne dla grup:
1) Obrzędy bożonarodzeniowe.
2) Gdy śnieg dookoła, nam wesoło.
3) Hej z wiosennym wiatrem…
4) Pragnę – pomóż mi (przygotowanie do Wielkanocy).
5) Majowe spotkanie być musi z myślą o mojej mamusi.
6) Niespodziewane spotkanie, robienie drobnych upominków).
7) Imieniny w naszej wspólnocie


Powyższe tematy są opracowane w książce Dziewczęca Służba Maryjna wydanej przez diecezję tarnowską.

Wszystkie osoby zainteresowane współtworzeniem duszpasterstwa prosimy o kontakt z diecezjalnym duszpasterzem młodzieży służby liturgicznej i pwowłań.


..

                  Studio SAO NET