Formacja i rekolekcje
Rekolekcje powołaniowe
Rekolekcje ze szkoleniem ewangelizacyjnym
Duszpasterstwo ministrantów
Duszpasterstwo lektorów Pisma Świętego
Duszpasterstwo animatorów
Duszpasterstwo służby liturgicznej żeńskiej


Dekanalni Duszpasterze Młodzieży
Duszpasterstwo osób uzależnionych
Duszpasterstwo harcerzy
Kontakt z Referatem Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej

LicznikDuszpasterstwo ministrantów

Ministranci to chłopcy, którzy dzięki posłudze przy ołtarzu pomagają wiernym w pełniejszym i głębszym przeżywaniu liturgii oraz sami przez służbę doskonalą swoje życie. Są świadkami Chrystusa przy ołtarzu, ale także w domu i swoich środowiskach.

Księża Opiekunowie i animatorzy w pracy formacyjnej z ministrantami mogą używać książek i zeszytów krakowskich. Program ten niedługo zostanie dostosowany do warunków naszej archidiecezji i przekazany duszpasterzom.
Dostępny jest już Dzienniczek-Słownik ministrancki. Można go nabyć w "Księgarni na Miodowej".

Ministranci mogą w zespole parafialnym być podzieleni na grupy:
Kandydatów, ministrantów choralistów, światła, księgi, ołtarza, ceremoniarzy,kandydatów na lektora, lektorów Pisma Świętego, animatorów.
Dobrze jest, gdy warunkiem promocji na wyższy stopień ministrancki jest zaliczenie wiedzy i umiejętności wymaganych na stopień już posiadany.

Strojem ministranckim zasadniczo jest alba.
Ze względów praktycznych oraz aby podkreślić posiadany stopień ministrancki można użyć strojów: kandydat - bez komży choralista, ministrant światła, księgi, ołtarza - komża z pelerynką, ceremoniarz - alba lektor Pisma św. - alba z krzyżem oraz cingulum w kolorze liturgicznym animator - alba z krzyżem (św. Benedykta) oraz cingulum w kolorze liturgicznym
..

                  Studio SAO NET