Formacja i rekolekcje
Rekolekcje powołaniowe
Rekolekcje ze szkoleniem ewangelizacyjnym
Duszpasterstwo ministrantów
Duszpasterstwo lektorów Pisma Świętego
Duszpasterstwo animatorów
Duszpasterstwo służby liturgicznej żeńskiej


Dekanalni Duszpasterze Młodzieży
Duszpasterstwo osób uzależnionych
Duszpasterstwo harcerzy
Kontakt z Referatem Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej

LicznikDuszpasterstwo lektorów Pisma Świętego

Formacja lektorów
Lektor to osoba, która jest przez biskupa delegowana i wyznaczona do tego, by w zgromadzeniu liturgicznym czytać Pismo Święte (z wyjątkiem Ewangelii). Każdy więc, kto czyni to, a nie jest lektorem czyni to w zastępstwie wyznaczonej osoby. W liturgii pierwszeństwo w czytaniu lekcji mają zawsze lektorzy promowani. Ich strojem jest alba z kapturkiem, cingulum w kolorze liturgicznym i krzyż.

Zachęcamy, by wszyscy lektorzy, którzy nadal czynnie pełnią swoją służbę przy ołtarzu brali dwa razy w roku udział w jakiejś formie spotkań rekolekcyjnych. Będzie to także warunkiem przedłużenia przez Ks. Biskupa ważności legitymacji lektorskiej.

Na rekolekcje należy zabrać Pismo św., różaniec, brewiarz (osoby, które go posiadają), kapcie, obuwie sportowe, notatnik.
Rekolekcje będą odbywać się w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach (ul. Dewajtis 3 - Las Bielański).

Rekolekcje i warsztaty odbywają sie w Domu Rekolekcyjnym przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie na Bielanach.

Trzydniowe rekolekcje rozpoczynają się kolacją o godz. 18.00 a kończą obiadem o godz. 13.00, rekolekcje dwudniowe rozpoczynają się o godz. 18.00 kolacją i kończą dnia następnego o 18.00 także kolacją. Koszt rekolekcji 80 zł. ale brak funduszy nie może wpłynąć na rezygnacje z przyjazdu!!!

Kurs lektorski
W kursach lektoratu Pisma Świętego uczestniczyć mogą ministranci z III klasy gimnazjum lub szkoły średniej. Kandydat na lektora powinien posiadać dobrą dykcję oraz wyróżniać się pobożnością i pozytywnym zachowaniem.
W bieżącym roku duszpasterskim rozpoczęły się kursy lektorskie w następujących ośrodkach:

Warszawa – 19 października (niedziela) godz. 15.00, kościół seminaryjny, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 – odpowiedzialny ks. prał. Wiesław Kądziela.

Grodzisk Mazowiecki – 19 października (niedziela) godz. 15.00, kościół św. Anny, pl. Króla Zygmunta Starego 2a – odpowiedzialny ks. Mariusz Brzostek

Kandydaci na kurs lektorski winni mieć skierowanie od księdza proboszcza.Osobna strona dla lektorów Pisma Świętego: www.lektor.mkw.pl


..

                  Studio SAO NET