Formacja i rekolekcje
Rekolekcje powołaniowe
Rekolekcje ze szkoleniem ewangelizacyjnym
Duszpasterstwo ministrantów
Duszpasterstwo lektorów Pisma Świętego
Duszpasterstwo animatorów
Duszpasterstwo służby liturgicznej żeńskiej


Dekanalni Duszpasterze Młodzieży
Duszpasterstwo osób uzależnionych
Duszpasterstwo harcerzy
Kontakt z Referatem Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej

LicznikRekolekcje powołaniowe

Myślałeś o kapłaństwie? Uważasz, że Jezus powołuje Cię do swojej służby w Kościele? Chcesz głosić Ewangelię? Być świadkiem Mistrza w świecie i dawać Chrystusowa nadzieję, miłość i pokój drugiemu człowiekowi?

Zapraszamy Cię na rekolekcje powołaniowe 1-3 kwietnia 2011.
Odbędą się one w Domu Rekolekcyjnym w Słomczynie pod Warszawą.
Przyjazd na rekolekcje w piatek 1-tego o godz. 18.00
Zakończenie w niedzielę 3 po obiedzie.

Z Orędzia Benedykta XVI na 47 Dzień Modlitw o Powołania

"W procesie powołania wolna i bezinteresowna inicjatywa Boga spotyka się z odpowiedzią człowieka i stanowi wezwanie dla tych, którzy przyjmują Boże zaproszenie do tego, by – za pomocą własnego świadectwa - stać się narzędziami Bożego powołania.

Elementem podstawowym i specyficznym każdego powołania kapłańskiego, a także powołania do życia konsekrowanego, jest przyjaźń z Chrystusem. Jezus żył w stałym zjednoczeniu z Ojcem i właśnie to wzbudzało w uczniach pragnienie, by przeżywać to samo doświadczenie, ucząc się od Niego komunii i nieustannego dialogu z Bogiem

Drugim aspektem konsekracji kapłańskiej czy zakonnej jest całkowity dar z siebie dla Boga.

Trzeci wreszcie aspekt, który powinien charakteryzować kapłana czy osobę konsekrowaną, to życie we wspólnocie. Jezus wskazał głęboką jedność w miłości jako znak wyróżniający Jego uczniów: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”(J 13, 35).

Każdy prezbiter, każdy konsekrowany i każda konsekrowana, wierni swemu powołaniu, przekazują radość służenia Chrystusowi i zapraszają wszystkich chrześcijan do udzielenia odpowiedzi na powszechne powołanie do świętości"


Zgłoszenia przyjmuje ks. Marek Przybylski do 25.03.2011 w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, ul Miodowa 17/19. tel. 022 531 72 26, kom. 729439050, e-mail: mprzybylski@mkw.pl

Rekolekcje przeznaczone są dla młodzieży męskiej od 16 roku życia


..

                  Studio SAO NET