Przygotowanie do przyjęcia sakramentów
Parafiady
Piłkarska Liga Ministrancka
Pływackie Zawody Młodzieży Katolickiej
Wyścig rowerowy
Bale i zabawy ewangelizacyjne
Festyny Parafialne
Wyjazd wakacyjne
Pielgrzymki


Dodaj swój wpis do Księgi Pamięci Papieża Jana Pawła II

Dekanalni Duszpasterze Młodzieży
Duszpasterstwo osób uzależnionych
Duszpasterstwo harcerzy
Kontakt z Referatem Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej

LicznikDuszpasterstwo osób uzależnionych

Pomoc osobom uzależnionym nie może wyrażać się w wsparciu finansowym czy nawet rzeczowym. Jedyną pomocą osobie uzależnionej jest pozbawienie jej jakiejkolwiek nadziei funkcjonowania dalej, tkwiąc w nałogu. Gdy zgłasza się osoba uzależniona najlepiej skierować ją do ośrodka detoksykacji lub dać odpowiednie adresy, by sama mogła dokonać wyboru leczenia.

W Warszawie i okolicach pierwszą pomoc osobom uzależnionym świadczą:
Biuro ds. narkomanii tel. 641-15-01 w. 107
Szpital Psychiatryczny przy ul. Sobieskiego w Warszawie – detoksykacja – tel. 321-35-00
Szpital Psychiatryczny w Garwolinie (do 20 roku życia) – detoksykacja -tel. 025-682-22-51
Szpital Psychiatryczny przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie – detoksykacja – 825-20-31
Szpital Psychiatryczny w Pruszkowie – detoksykacja – tel. 758-60-05

Ośrodki terapii uzależnień:

1. Wspólnota "Cenacolo" - Dom Maryi Niepokalanej Giezkowo 16a 76-024 Świeszno; biuro - Koszalin, założycielka s. Elwira, tel. 094-318-39-38
2. Sokolniki - Monar - tel. 042-710-12-80; 042-66-61-202
3. Głosków - Monar kier. P. Straszewska - Koehne tel. 025-681-64-24
4. Mstów "Betania" (ośrodek bpa Antoniego Długosza) 034-328-40-72
5. Bielsko-Biała - ks. Walusiak - do lat 18, "Dom nadziei" 033-816-07-67
6. Toruń (ośrodek krótkoterminowy 0,5 roku) do 20 roku życia 056-637-78-13
7. Grzmiąca (ośrodek szpitala na ul. Niekłańskiej), krótkoterminowy z możliwością hostelu, 046-857-17-97,
8. Różewiec, ośrodek ZOZ, 1 rok, wspólnota 34 os., 087-427-60-39
9. Kazuń, ośrodek ZOZ, 35 os., 022-794-02-97
10. Otwock "Maroit", 1 rok, hostel, zgłasza terapeuta, 60 os. 022-788-79-44
11. Piastów, 1 rok, także dla uzależnionych z HIV, 30 os., zgłasza terapeuta, 022-723-70-65
12. Czarna Białostocka, "Caritas" 30 os., dla nieletnich, kier. Wojciech Pomiechowski, tel. 604-965-144, 085-710-32-41
13. Nowy Dworek, ośrodek ZOZ 068-381-10-91
14. Jordanowo (filia Nowego Dworku) 068-381-10-98
15. Świebodzin 068-476-04-26
16. Oryszew k/Żyrardowa, Kier. Sylwester Kulpa, 046-801-82-05; 504-581-668
17. Ośrodek "Karan" 022-818-27-51
18. Ośrodek "Karan" Radom 048-360-46-05


..

                  Studio SAO NET