Przygotowanie do przyjęcia sakramentów
Parafiady
Piłkarska Liga Ministrancka
Pływackie Zawody Młodzieży Katolickiej
Wyścig rowerowy
Bale i zabawy ewangelizacyjne
Festyny Parafialne
Wyjazd wakacyjne
Pielgrzymki


Dodaj swój wpis do Księgi Pamięci Papieża Jana Pawła II

Dekanalni Duszpasterze Młodzieży
Duszpasterstwo osób uzależnionych
Duszpasterstwo harcerzy
Kontakt z Referatem Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej

LicznikPiłkarska Liga Ministrancka

Zasady ogólne PLM
Przypominamy, że według Regulaminu Rozgrywek Piłkarskiej Ligi Ministranckiej organizatorem zawodów w rejonie jest rejonowy opiekun Piłkarskiej Ligi Ministranckiej. Rozgrywki składają się z dwóch rund:
I – runda jesienna (do końca listopada) w dekanatach
II – runda wiosenna (do końca kwietnia) rozgrywana w dekanatach
W każdej rundzie zespołom przyznaje się punkty – najlepszemu 100, drugiemu 95, trzeciemu 90 itd.
Drużyna, która w sumie w dwóch rundach otrzyma największą ilość punktów gra w finałach podczas parafiady archidiecezji warszawskiej.

Wszystkie działania Piłkarskiej Ligi Ministranckiej koordyują opiekunowie Ligi. Ostateczne decyzje co do miejsca, czasu, przebiegu spotkań, nagród podejmuje w rejonie rejonowy opiekun Piłkarskiej Ligi Ministranckiej.

Piłkarska Liga Ministrancka działa w sześciu rejonach:
Rejon A. dekanaty: kampinoski, błoński, lasecki, bielański;
rejonowy opiekun Ligi – Ks. Artur Felszer 022 722 61 87
Rejon B. dekanaty: grodziski, brwinowski, pruszkowski, ursuski;
rejonowy opiekun Ligi – Ks. Tomasz Zaperty 022 668 47 66

Rejon C. . dekanaty: jelonkowski, żoliborski, wolski, muranowski, staromiejski, raszyński, ochocki - rejonowy opiekun Ligi – Ks. Piotr Pałac, tel. 822 25 05

Rejon D. dekanaty: świętokrzyski, śródmiejski, wilanowski, mokotowski, służewski, ursynowski - rejonowy opiekun Ligi – Ks. Jarosław Pogorzelski 022 646 12 56 w. 25
Rejon E. dekanaty: piaseczyński, konstanciński, czerski;
rejonowy opiekun Ligi – Ks. Sławomir Karmoliński 22 737 18 63

Rejon F. dekanaty: tarczyński, grójecki, warecki, mogielnicki;
rejonowy opiekun Ligi – Ks. Daniel Malinowski 48 667 30 62


Regulamin:

I. Zasady rozgrywek:
1. Na boisku występuje sześciu zawodników (w tym bramkarz). W skład drużyny może wchodzić 12-tu zawodników (sześciu rezerwowych).
2. Każda parafia jest reprezentowana przez jedną drużynę w kategorii wiekowej.
3. W rozgrywkach ministranckich mogą grać tylko ministranci z aktualną legitymacją szkolną.
4. Kategorie wiekowe:
a) klasy szkoły podstawowej
b) klasy szkoły gimnazjalnej
c) klasy szkoły średniej
Kategorie wiekowe liczą się bez uwzględnienia nie zdania z klasy do klasy. W roku szkolnym 2008/2009 w kategorii szkół średnich grają osoby urodzone w latach czyli 1989 - 1992.
5. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę 0 punktów.
6. Finalista rejonu powinien być wyłoniony do końca maja roku, w którym odbywać się będzie finał diecezjalny.
7. Wszelkie decyzje dotyczące meczów, czasu ich trwania, ustalenie sędziego i decyzję o organizacji rozgrywek podejmuje rejonowy opiekun ligi.
8. Ilość zmian dokonywanych przez drużynę w czasie spotkania jest dowolna.
9. Nie obowiązuje przepis o "spalonym".
10. Nie uznaje się bramki zdobytej bezpośrednio z wyrzutu z autu i z wyrzutu bramkarza ręką oraz z wykopu piłki od bramki.
11. Bramkarz nie może łapać piłki w ręce, gdy otrzyma ją od własnego zawodnika z autu lub zagrania nogą.
12. Za niedozwolone złapanie piłki dyktowany jest rzut wolny pośredni nie bliżej niż 5 m. od linii bramkowej.
13. Czas gry poszczególnych spotkań określa rejonowy opiekun Ligi.
14. Zawodnicy nie mogą grać w butach z wkręcanymi korkami, zarówno metalowymi, jak i plastikowymi.

II. Obowiązki drużyn i opiekunów:
1. Zaleca się grę w jednolitych strojach i w miękkim obuwiu.
2. Parafie chcące brać udział w lidze zgłaszają się do rejonowego opiekuna ligi, co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek.
3. Do obowiązków opiekuna grupy należy kontakt z rejonowym opiekunem ligi oraz jak najszybsze zgłaszanie rezygnacji już zapisanej do zawodów drużyny.

III. Obowiązki sędziego:
1. Sędzia nie może dopuścić do meczu, jeżeli w składzie jednej z drużyn nie ma co najmniej 5 zawodników. Trzeba zalecać drugiej "pełnej" drużynie, by w duchu fair-play wystawiła też tylko 5 zawodników.
2. Sędzia „odgwizduje” walkower, gdy jedna z drużyn spóźni się więcej niż 10 minut.
3. Sędzia po uzgodnieniu z rejonowym opiekunem ligi ma prawo przerwać mecz w przypadku złych warunków pogodowych oraz gry nieuprawnionych zawodników.

IV. Kolejność zespołów w tabeli:
1. Kolejność zespołów w tabeli podczas poszczególnych turniejów ustala się według liczby zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania w turnieju równej liczby punktów przez dwie drużyny, o kolejności decydują:
a) liczba zdobytych punktów między tymi drużynami oraz liczba strzelonych w tych spotkaniach bramek;
b) w dalszej kolejności decyduje stosunek bramek we wszystkich spotkaniach ligi oraz liczba zdobytych bramek;
c) jeżeli w tym przypadku jest sytuacja remisowa, zarządza się dodatkowy mecz barażowy z ewentualną dogrywką i rzutami karnymi.
3. Finalistą rejonu na Parafiadzie Archidiecezji Warszawskiej zostaje drużyna, która w turniejach jesiennym i wiosennym uzyska największą liczbę punktów.
4. W poszczególnych turniejach zespoły uzyskują:
a) za I miejsce – 100 pkt,
b) za II miejsce – 95 pkt,
c) za III miejsce – 90 pkt,
d) za IV miejsce – 85 pkt, itd.

V. Kary:
1. Jeżeli w drużynie gra nie zgłoszony zawodnik, bądź zawodnik z innej kategorii wiekowej, wynik meczu jest weryfikowany przez rejonowego opiekuna Ligi jako walkower dla przeciwnika.
2. Walkower ustala się na 3:0.
3. Sędzia ma obowiązek ukarać zawodnika zachowującego się nagannie karami:
a) opuszczenie boiska na 2 minuty,
b) opuszczenie boiska na 5 minut,
c) po uzyskaniu akceptacji rejonowego opiekuna ligi dyskwalifikacja do końca turnieju,
d) po uzyskaniu akceptacji rejonowego opiekuna ligi dyskwalifikacja całej drużyny do końca turnieju.
4. Sędzia zwraca szczególną uwagę na słowa zawodników i za wulgaryzmy usuwa piłkarza z boiska na 2 lub 5 minut.

VI. Obowiązki rejonowego opiekuna ligi:
1. Organizowanie spotkań opiekunów grup parafialnych;
2. Wyznaczanie miejsc rozgrywek oraz ustalenie terminu spotkań i długości meczów;
3. Rozstrzyganie spraw spornych, nie związanych bezpośrednio z grą (za co odpowiadają sędziowie);
4. Wyznaczenie sędziów;
5. Poinformowanie listowne bądź telefoniczne o planowanych zawodach opiekunów grup parafialnych, co najmniej 2 tygodnie przed rozgrywkami;
6. Utworzenie funduszu z którego zakupywane są nagrody i pamiątki oraz pokrywane są koszty organizacji.
7. Kontakt z profesjonalnymi sportowcami mieszkającymi na terenie rejonu i zapraszanie ich do pomocy w organizacji turniejów.
8. Kontakt z duszpasterzem młodzieży i służby liturgicznej
..

                  Studio SAO NET