Galerie

!-Aktualności

1 Komunia2017-2

1 Komunia 2017

1 Komunia 2017 3

Bierzm - 2017

Boże C 2017

Brdów 2017

D Krzyzowa 2017

Festyn2017

Kolędowanie 2017

Leśniów2017

Moja Ojczyzna

Nab Fatiskie 2017

Obraz MB 2017
  • więcej...
  • Boże, któryś świętego króla, Wyznawcę Twojego, chwałą wiekuistą ukoronować raczył, daj nam łaskawie, prosimy, tak go uczcić na ziemi, abyśmy z nim panować mogli w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.
    ...