Księga gości

    Zapraszamy wszystkich do umieszczania swoich uwag na temat życia w Naszej Parafii. Serdecznie także prosimy o udzielenie uwag i sugestii na temat strony internetowej, jej braków, ew. problemów i tematów, które uczynią stronę jeszcze lepszą. Tutaj można zapoznać się również z wpisami innych ludzi.
Jeśli chcesz dopisać do księgi kliknij tutaj


więcej

..


Boże, któryś świętego króla, Wyznawcę Twojego, chwałą wiekuistą ukoronować raczył, daj nam łaskawie, prosimy, tak go uczcić na ziemi, abyśmy z nim panować mogli w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

...