PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 5
Ul. Narutowicza 20
728 80 34

Przedszkole Miejskie nr 1
Ul. Sadowa
62 758 22 71

Przedszkole Miejskie nr 2
Ul. Partyzantów 2/4
758 60 06 w. 253

Przedszkole Miejskie nr 3
Ul. Chopina 1
758 86 32

Przedszkole Miejskie nr 4
Ul. Prusa 27
758 89 29

Przedszkole Miejskie nr 6
"Hubala" 1
758 41 28

Przedszkole Miejskie nr 7
Ul. Słowackiego 1
758 85 53

Przedszkole Miejskie nr 8
Ul. 3 maja 67
758 22 27

Przedszkole Miejskie nr 9
Ul. Moniuszki 9
758 68 53

Przedszkole Miejskie nr 10
Ul. Chopina 13
758 83 12
www.przedszkolenr10.prv.pl

Przedszkole Miejskie nr 11
"Hubala" 2
758 43 64

Przedszkole Miejskie nr 12
Ul. Andrzeja 12
758 22 58

Przedszkole Miejskie nr 13
Ul. Helenowska 8
758 62 01

Przedszkole Miejskie nr 14
Ul. Jasna 2
758 20 83

Przedszkole Miejskie nr 15
Ul. Dębowa 8
758 88 38

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa nr 1
Ul. Bohaterów Warszawy 11
758 63 52
758 63 25
http://szkola1.pruszkow.com.pl

Szkoła Podstawowa nr 2
Ul. Jasna 2
758 79 74

Szkoła Podstawowa nr 6
Ul. Lipowa 31
758 79 44

Szkoła Podstawowa nr 8
Ul. Obrońców Pokoju 44
758 68 93
728 94 39
http://www.sp8pruszkow.prv.pl

Szkoła Podstawowa nr 9
Ul. Mostowa 6
758 67 48
758 12 47

Szkoła Podstawowa nr 10
Ul. Pływacka 16
758 69 84

Szkoła Podstawowa nr 11
Al. Wojska Polskiego 34
758 75 43
759 95 23

Szkoła Podstawowa nr 12
"Hubala" 4
758 68 07

Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 39
Ul. Kościelna 5
758 21 59

SZKOŁY ŚREDNIE

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
05-800 Pruszków
ul. Kościuszki 38
tel/fax. 758 63 73, 758 75 44
http://www.kosciuch.ids.pl

Zespół Szkół Agroekonomicznych w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
tel/fax: 729-66-31 tel.: 729-58-42
adres internetowy: http://www.pszczelin.w.pl
e-mail: zsa-brwinów@wp.pl

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Pruszkowie
ul. Gomulińskiego 2
tel. 758 89 63 - 64,
fax 758 89 62

Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie
ul. Promyka 24/26
tel. 728 86 54, 728 27 58
fax 758 66 75

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana
w Pruszkowie
ul. Daszyńskiego 6
tel/fax: 758 77 35, 758 68 64

Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Piastowie
05-820 Piastów, ul. 11 listopada 2A
tel/fax 723-65-06

Zespół Szkół w Piastowie
im. Fridtjofa Nansena
ul. Namysłowskiego 11
tel./fax 723-65-85
http://www.lonansen.republika.pl/

Studio Grafiki SAO NET