Galerie

!-Aktualności

Święto Św Rodziny

Brdów 2017

Leśniów2017

Orszak 2018

Pasterka 2017

Rekolekcje 2017  • więcej...
  • Boże, któryś świętego króla, Wyznawcę Twojego, chwałą wiekuistą ukoronować raczył, daj nam łaskawie, prosimy, tak go uczcić na ziemi, abyśmy z nim panować mogli w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.
    ...