Księga gości l Kontakt

Ogłoszenia Parafialne

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13 MARCA 2011

1. Dzisiaj o godz. 15.15 zapraszamy na nasz cmentarz parafialny, gdzie modlitwom za naszych zmarłych będzie przewodniczył Ksiądz Biskup.
2. Również dziś o godz. 16.00 w kaplicy spotkają się z Księdzem Biskupem zespoły działające przy naszej parafii.. O godz. 17.15 Nabożeństwo Gorzkich Żali.
3. Jutro drugi dzień wizytacji biskupiej. Zapraszamy do kościoła na Mszę św. o godz. 7.30, której przewodniczył będzie Ksiądz Biskup.
4. W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na pomoc dla misjonarzy polskich, którzy pracują w 97 krajach misyjnych. Tegoroczna II Niedziela Wielkiego Postu, nazywana od kilku lat „Niedzielą Ad Gentes” przebiegać będzie pod hasłem: ”Mieć jednego ducha i jedno serce”. Zachęcamy do ofiarności na ten wyjątkowy cel.

..


Parafia Świętej Trójcy w Błoniu

05-870 Błonie
ul.Jana Pawła II nr.5

Proboszcz
Ks. kanonik Tadeusz Gałecki
Tel. 22 725 30 82

Wikariusze:
ks.Maciej Wiącek
022/7254045

ks.Maciej Smoliński
022/7318689

ks.Michał Listwon
022/7252439
mlistwon@tlen.pl

Rezydent
Ks. kanonik Jan Wolski


Rozmiar: 7770 bajtów


Siostry Serafitki
tel.7253980